Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Gl 895/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki budowli w kwestii wniosku skarżącego o dokonanie wykładni wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 895/07

II SA/Gl 1206/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych i przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektu

II SA/Gl 1335/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 1473/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności wykonanych robót budowlanych

II SA/Gl 636/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Gl 1152/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Gl 482/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 54/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności robót budowlanych

II SA/Gl 1298/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności wykonanych robót budowlanych

II SA/Gl 356/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania co do legalności wykonanych robót budowlanych stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i orzeka, że nie podlega ona wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.
1   Następne >   +2   +5   +10   23