Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X
  • Skarżony
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA 1894/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie usunięcia drzew