Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 93/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej

I OSK 62/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Miasta Brzeziny w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 50/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie uchylenia uchwały