Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 876/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w...

I OZ 183/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości po...