Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2805/12 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OZ 681/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Kaliszu z dnia [...] lipca 2012 nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu przewidzianego do wniesienia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości