Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 227/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OZ 592/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II OZ 1029/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Legnicy oku nr [...] w przedmiocie...

II OZ 228/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OZ 498/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoła...

II OZ 952/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we...

II OZ 439/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. , znak: (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 998/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie , znak: [...] w przedmiocie przekazania wniosku do organu właściwego

II OZ 970/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. R. i B. P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Poznaniu z dnia 22 marc...

II OZ 484/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie oku nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   2