Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 787/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania