Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Op 277/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty targowej

I SA/Op 537/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Nysa w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

I SA/Op 757/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Nysa w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej