Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II SA/Ol 79/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu Targowiska Miejskiego przy

I SA/Bk 40/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w N. w przedmiocie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

I SA/Gl 1277/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie opłaty targowej

III SA/Lu 581/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Niemce w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia inkasentów

II GSK 820/10 - Wyrok NSA z 2011-08-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Gminy N. w przedmiocie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

I SA/Op 537/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Nysa w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

I SA/Bk 192/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie opłaty targowej stwierdza nieważność § 5 ust. 3 zaskarżonej uchwały.

III SA/Wa 3142/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie zasady ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

I SA/Gl 1208/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie opłaty targowej

III SA/Wr 927/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie ustalenia stawek opłaty targowej
1   Następne >   +2   5