Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

V SA/Wa 425/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej interpretacji indywidualnej w zakresie podatku akcyzowego

V SA/Wa 2801/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-11

skarg V. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego

V SA/Wa 1204/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

V SA/Wa 198/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

skarg V. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje Dyrektor Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego oraz określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

III SA/Po 147/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za miesiące: grudzień 2006 r., styczeń

I GSK 789/11 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w K. w sprawie ze skarg S. Spółki z o.o. w K. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...], [...] kwietnia 2009 r. nr [...], [...] kwietnia 2009 r. nr [...], [...] kwietnia 2009 r. nr [...], [...] kwietnia 2009 r. nr [...], [...] kwietnia 2009 r. nr [...], [...] kwietnia 2009 r. nr [...], [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w prz...

V SA/Wa 249/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego.

I GSK 655/11 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Wniosek pełnomocnika skarżącej - doradcy podatkowego K. D. o uzupełnienie wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia [...] grudnia 200...

I GZ 508/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

I GSK 961/13 - Wyrok NSA z 2013-12-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg VOLVO AUTO POLSKA Spółki z o.o. w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym
1   Następne >   +2   +5   +10   100