Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Wr 881/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-18

Sprawa ze skargi: Rady Miasta i Gminy P. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie: stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miasta i Gminy P. z dnia [...] w sprawie zmiany uchwały Nr [...] z dnia [...] w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

II FSK 2772/11 - Wyrok NSA z 2013-10-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podatku od nieruchomości

I SA/Ol 168/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2006r.

I SA/Ol 137/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II FSK 2592/12 - Wyrok NSA z 2014-10-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 1, ppkt 1 i 2 uchwały nr [...] Rady Miasta P. w sprawie podatku od nieruchomości

I SA/Ol 138/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

I SA/Gd 29/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

III SA/Wa 376/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

I SA/Po 341/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie orzeczenia nieważności uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

III SA/Wa 827/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały R. w B. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
1   Następne >   +2   4