Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

III SA/Po 510/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie ustalenia solidarnego zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

I SA/Go 103/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SA/Go 104/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SA/Wr 2358/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej we W. w przedmiocie: kosztów ustalenia wartości udziału w nieruchomości niezbędnego do ustalenia podatku od spadku

III SA/Po 509/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie ustalenia solidarnego zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

I SA/Łd 880/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Bd 601/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych