Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Gd 559/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe firmy 'A', sp. z o.o. w podatku od towarów i usług za okres od maja do października 2001 r.

I SA/Lu 448/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.

I SA/Gd 687/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

I SA/Gd 695/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości podatkowe 'A' spółki z o.o.

I SA/Gd 713/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów oraz nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2000r.

I SA/Gd 735/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Gd 748/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni w przedmiocie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

I SA/Gd 814/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia co do rozstrzygnięcia.

I SA/Gd 904/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2002 r.

I SA/Lu 471/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym za 2001 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100