Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Kr 275/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

VII SA/Wa 980/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

VII SA/Wa 980/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

IV SA/Gl 71/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w zakresie wniosku skarżącego z dnia [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Sz 305/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-26

Wniosek w przedmiocie nadzoru sanitarnego

IV SA/Gl 208/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

III SA/Wr 87/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-25

Skarga I. W., na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wydanie wyroku z uzasadnieniem

III SA/Gd 244/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-20

Sprawa ze skargi M. S.-B. na czynność Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy [...] w przedmiocie uprawnień do przeprowadzania badań profilaktycznych i skreślenia z rejestru podstawowych jednostek medycyny pracy

III SA/Wr 287/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-18

Skarga S. B. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   +2   4