Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 1153/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy B. T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SAB/Rz 112/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-11

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt SA/Rz 1024/02

IV SA/Wa 647/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-05

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków

III SA/Lu 809/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego

IV SA/Po 709/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-25

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Wa 1053/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntu

II SA/Rz 1267/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 647/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-11

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków

III SA/Gd 148/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia dokumentu

III SA/Łd 338/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-13

Wniosek S. Ch. o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi S. Ch. na działanie Starosty [...]
1   Następne >   +2   4