Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Bk 582/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ke 738/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-01-21

Wniosek w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 2012/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-04

skarg K. S., A. K. i L. K. na decyzję Głównego Geodety Kraju w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Po 621/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków;

I OZ 551/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży , znak: [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Kr 1364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-16

Wniosek pełnomocnika A. K. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w dniu 16 września 2013 r. w sprawie ze skargi A. K. S. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 146/09

IV SA/Wa 2824/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie skargi na czynność organu

II SA/Rz 681/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów

I OZ 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2853/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3