Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Rz 788/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 190/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-19

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Sz 496/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-30

Wniosek w przedmiocie umorzenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

II SA/Sz 727/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-05

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydobywania kopalin z rażącym naruszeniem warunków koncesji

III SA/Gd 666/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny

II GZ 496/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Sz. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sz. nr [...] o odmowie umorzenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

II SA/Sz 496/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami

III SA/Łd 1107/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej

III SA/Łd 934/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-28

Wniosek w przedmiocie negatywnej opinii przedłożonego projektu robót geologicznych