Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Po 423/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 1115/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie wymeldowania

IV SAB/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 530/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 23/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno

III SA/Gd 700/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 192/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z miejsca stałego pobytu
1   Następne >   +2   +5   7