Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg 'F.' S.A. z siedzibą w Ł. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] i nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego oraz zakazu dalszego przekazywania przez sprzedawcę wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu organicznego niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania oraz nałożenia opłaty sankcyj...

VI SA/Wa 690/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej postana...

VI SA/Wa 2304/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-24

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu partii produktów nieodpowiadających jakości handlowej

II GZ 90/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg 'F.' S.A. z siedzibą na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] i nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego oraz zakazu dalszego przekazywania wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 1787/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-30

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu towaru

VI SA/Wa 692/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu organicznego niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania oraz nałożenia opłaty sankcyjnej post...

II GZ 149/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ; nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu partii produktu nieodpowiadającej jakości handlowe...