Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GZ 715/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego ; nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GZ 752/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację obiektu w pasie drogowym

II GZ 581/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Go 822/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-28

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Łd 648/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 177/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany własnej decyzji ostatecznej

II GZ 310/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w G. W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta N. Oddziału Straży Granicznej w K. O. ; nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

III SA/Łd 649/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

II SA/Bk 645/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-10

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SA/Go 183/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-27

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   11