Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 2887/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości, ,

II SA/Bd 106/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-03-14

Wniosek w przedmiocie nadania numeru porządkowego

II SA/Ke 855/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OZ 275/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-22

Skarga Z. W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy przywrócenia w ewidencji gruntów i budynków stanu działki