Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Sz 567/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 365/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-21

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia

IV SA/Wa 1544/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

Wniosek w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego

II OZ 567/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II OZ 568/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Zażalenie na decyzję SKO w Z. w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

IV SA/Wa 319/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wa 934/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-18

Skarga [...] sp. z o.o. z siedzibą na decyzję SKO w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II OZ 635/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów

II SA/Gd 307/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 842/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
1   Następne >   2