Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Ol 619/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-10-18

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Gd 522/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy [...] w przedmiocie zwolnienia osobnej kwatery stałej