Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 451/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nakazania opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1408/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

Wniosek w przedmiocie wpisania na listę osób uprawnionych do wynajmu mieszkania komunalnego

IV SA/Gl 360/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach

IV SA/Gl 383/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku

II SA/Wa 1113/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 2196/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-23

Wniosek w przedmiocie nakazania opróżnienia lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 1361/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobu Gminy

III SA/Kr 1636/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Wa 1609/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-26

Wniosek w przedmiocie wniosku o zamianę zajmowanego lokalu na lokal o większej powierzchni mieszkalnej

II SA/Wa 973/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-01

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych opłat za lokal mieszkalny
1   Następne >   3