Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 742/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 377/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-06

Wniosek w przedmiocie świadczenia w formie posiłków w barze

III SA/Kr 397/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-06

Wniosek w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 832/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 738/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-21

Skarga na decyzję zażalenia J. F. na postanowienie WSA w Krakowie J. F. SKO 8 lutego 2018 r. ([...]) odmowy umorzenia nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

I OZ 733/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w E. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1235/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-07

Wniosek pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Lu 290/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Ke 329/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania