Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 730/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 752/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 750/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie z wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 727/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Bk 386/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-01

Wniosek w przedmiocie służebności gruntowej