Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 78/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 1408/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1991/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Bk 21/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nieruchomości

II SAB/Bd 105/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie przyznania rekompensaty

II SA/Ke 601/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-02-19

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości