Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 237/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Sz 238/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Lu 206/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1238/09 - Wyrok NSA z 2010-02-11

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Gl 256/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1306/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 734/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 802/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego