Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Sz 1023/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 707/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-09

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Sz 105/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 177/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-01

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Sz 356/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 749/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-27

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia projektu budowlanego zamiennego

II SA/Sz 1022/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia