Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 500/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-29

Wniosek w przedmiocie zabezpieczenia na majątku zobowiązania w podatku od towarów i usług za II, VI, VII, VIII, IX i X 2008 r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 465/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-12

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku

I SA/Sz 424/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-26

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r.

I SA/Sz 954/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-13

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2009 r.

I SA/Sz 842/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-04

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za[...] r.

I SA/Sz 499/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-29

Wniosek w przedmiocie zabezpieczenia na majątku zobowiązania w podatku od towarów i usług za III, IV, V, VI, VII, IX i X 2007 r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 487/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 683/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004r. wraz z odsetkami.

I SA/Sz 684/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług za miesiące listopad 2004r., listopad

I SA/Sz 203/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
1   Następne >   2