Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 465/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zameldowania

III SA/Lu 151/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie przywrócenia T.J. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta dotyczącej wymeldowania

II SA/Ke 184/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-25

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Łd 543/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno technicznej zameldowania