Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OZ 971/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy W. W. , nr [...] w przedmiocie skierowania do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Ol 509/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-01-13

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego