Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 668/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-20

Wniosek w przedmiocie oddania w najem lokalu socjalnego

II SAB/Wa 114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-08

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie o sygn. akt II SAB/Wa 425/12