Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 10/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SAB/Bk 1/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

II SAB/Rz 99/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-01-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o podział i nabycie nieruchomości

I OZ 436/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 58/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-23

Wniosek w przedmiocie wydania rozstrzygnięcia

I OZ 590/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie nierozpoznania wniosków o przyznanie zasiłków okresowych od dnia [...] lutego 2010 r. do dnia [...] maja

II SAB/Wa 114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-08

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie o sygn. akt II SAB/Wa 425/12

II SAB/Rz 65/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-16

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Bd 77/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-12-17

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2