Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Bk 177/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-19

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie wyroku WSA w Białymstoku w sprawie [...] zobowiązującego Burmistrza S. do podziału nieruchomości.

II SA/Bk 480/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-26

Wniosek w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

IV SA/Po 843/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-12

Sprawa ze skargi M. W. przeciwko Burmistrzowi Miasta i Gminy S. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu , sygn. akt II SA/Po 891/1

II SA/Bd 197/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-05-20

Wniosek M. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M. G. o wymierzenie Burmistrz Miasta grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Bydgoszczy sygn. akt. II SAB/Bd 15/13.