Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wr 661/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-31

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 1 we fragmencie: 'oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów'; załącznika w zakresie określenia stawki kosztu powstałego w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu oraz tytułu w zakresie 'oraz wysokości kosztów' powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu' uchwały Rady Powiatu G. w przedmiocie ustalenia stawek opłat za usunięcie...

I OSK 1134/17 - Wyrok NSA z 2019-03-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania

I OSK 1495/17 - Wyrok NSA z 2019-04-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

II SA/Op 432/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie w przedmiocie parkowania pojazdów

II SA/Op 469/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Głubczyckiego w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów

II SA/Op 214/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

SA/Rz 1840/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie współfinansowania inwestycji polegającej na budowie zatok autobusowych wraz z peronami

III SA/Gl 460/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Goleszów w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.