Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Lu 916/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Lu 919/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SAB/Łd 65/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Ł. w przedmiocie braku odpowiedzi na wniosek

III SAB/Lu 4/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Ke 986/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Lu 635/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II OZ 485/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie , Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 1142/07 - Wyrok NSA z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 1138/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie braku pods...
1   Następne >   +2   +5   +10   20