Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 801/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Po 967/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie kary pieniężnej;

VII SA/Wa 1730/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-06

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia poddania się szczepieniom ochronnym

II SA/Po 646/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-26

Wniosek A spółka jawna o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego

II SA/Po 860/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-01

Skarga spółki A na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 1188/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 1188/11

IV SA/Gl 1351/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

VII SA/Wa 703/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-05

Skarga K. Sp. z o.o. w W. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z nieprawidłowościami w zakresie reklamy suplementu diety
1   Następne >   +2   5