Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 552/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Zgorzelcu w przedmiocie ustalenia na rok 2009 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim, w części dotyczącej jej §2 ust. 2 i ust. 3;

II SAB/Wa 68/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na odwołanie radnego ze stanowiska [...]

IV SA/Wr 257/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Lubinie w przedmiocie uchylenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych

I OSK 1606/09 - Wyrok NSA z 2010-01-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli