Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 851/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie przyznania jednorazowej nagrody uznaniowej

II SA/Po 1281/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szpitala;

II SA/Po 1280/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie powołania na stanowisko dyrektora szpitala;

II SA/Wa 852/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie przyznania jednorazowej nagrody uznaniowej

II SA/Ol 1344/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nidzicy w przedmiocie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania

III SA/Kr 1103/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w W. w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej [....] w W.

III SA/Kr 655/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-27

Sprawa ze skargi J. Ż.-S. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy