Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 2203/93 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1993-12-29

skargę Wojewody (...) na uchwałę Zarządu Miasta i Gminy T. w przedmiocie powołania dyrektora Zespołu Placówek Kultury w T.

SA/Wr 691/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-29

Skarga Wojewody (...) na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie wprowadzenia zmian w statucie gminy i na podstawie art. 207 par. 4 w związku z art. 216a Kpa stwierdził niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały.

II SA 2536/92 - Wyrok NSA z 1993-08-23

skargę Wojewody (...) na uchwałę Rady Dzielnicy-Gminy w W. w przedmiocie odwołania z funkcji ławnika sądu rejonowego.

II SA 680/93 - Wyrok NSA z 1993-05-05

skargę Rady Gminy w P. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w sprawie powołania wspólnej komisji dyscyplinarnej I instancji.