Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 118/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie uszkodzenia zbieracza melioracyjnego

II OW 17/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałów pędnych i smarów w JW. 1641 Inowrocław do r...

II OW 22/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody z terenu kompleksu Łebcz

II OW 129/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji ustalającej wypłatę odszkodowania za grunt zajęty przez powierzchniowe wody płynące

II SO/Łd 95/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-15

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II OW 24/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.K. o podjęcie odpowiednich działań na podstawie art. 29 Prawa wodnego, zmierzających do naprawienia stosunków wodnych

II OW 4/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-19

Wniosek w przedmiocie odtworzenia rowu

II OW 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-19

Wniosek w przedmiocie odtworzenia rowu

II OW 71/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie zasypania rowu na działce

II OW 73/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji dotyczących prac związanych z udrożnieniem rowu melioracyjnego
1   Następne >   +2   +5   11