Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 184/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia kary oraz odsetek za zwłokę z tytułu nielegalnego użytkowania budynku

VIII SA/Wa 404/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 1822/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie ulgi w spłacie opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 1823/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie ulgi w spłacie opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 833/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów (obecnie Ministra Rozwoju i Finansów) w przedmiocie odmowy umorzenia w całości i w części opłaty legalizacyjnej