Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Go 409/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie wniesienia odwołania z uchybieniem terminu

I SA/Go 495/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowego

I SA/Go 497/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym

I SA/Go 951/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

I SA/Ke 110/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 rok na zaległości w tym podatku za 2000 rok

I SA/Ke 484/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Lu 729/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: I

I SA/Lu 57/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II FSK 623/06 - Postanowienie NSA z 2007-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

I SA/Wr 239/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   52