Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 1559/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 986/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi L.L. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie VII SA/Wa 2353/11

II OSK 628/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-18

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Kr 980/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-17

Sprawa ze skargi S. D. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 2637/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

Skarga o wznowienie postępowania

IV SA/Gl 347/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 1585/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Częstochowie ...

II GSK 355/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej postanawi...