Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 496/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO z dnia[...]. znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego

I SA/Kr 1869/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie opłaty skarbowej, POSTANAWIA:

I SA/Kr 1228/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-20

skarg P. M. P. S.A. w K., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące luty, marzec, czerwiec, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2000r,

I SA/Lu 655/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu samochodu osobowego

I SA/Op 334/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego

I SA/Po 1562/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2004 r.

I SA/Bk 452/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r.

II FSK 637/06 - Postanowienie NSA z 2007-05-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. w całości i umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia wznowienia postępowania w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 20

I SA/Lu 612/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług z tytułu importu samochodu osobowego

I SA/Lu 654/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu importu samochodu osobowego
1   Następne >   +2   +5   +10   15