Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Sz 1/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SO/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Wniosek K. P. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SA/Wa 1668/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 88/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zażalenia na nie załatwienie sprawy w terminie

I SA/Wa 473/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 1038/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Bd 374/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na pismo Wojewody [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SA/Ke 355/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania z szkody związane z udzieleniem zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100