Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

II SA/Ke 189/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej

II SA/Wa 58/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-18

Sprawa ze skargi R. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie postępowania nadzorczego dotyczącego unieważnienia konkursu na dyrektora szkoły

II SA/Ke 223/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia wójta w sprawie ustalenia limitów etatów dla szkoły oraz zasad zarządu kompleksem

I OZ 1091/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół

II SA/Sz 1275/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół [...]

IV SA/Gl 419/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-20

Sprawa ze skargi Gminy Ś. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie: szkoły i placówki oświatowo

IV SA/Wr 600/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta W. nr [...] w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr [...]

II SA/Po 184/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przekazania odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   32