Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Gl 15/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji związanej z dokumentacją medyczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych

II SAB/Wa 320/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Gl 151/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SO/Wa 26/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie nieprzekazania w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych dotyczących bezczynności organu w zakresie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

I OZ 468/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Gl 23/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Bd 535/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi R. Ł. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Bd 135/12 postanowił: oddalić wniosek.

II SAB/Ol 34/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-05-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie nieudzielania informacji publicznej

II SAB/Rz 3/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Gd 29/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   31