Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Wa 247/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Po 547/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania i zażalenia skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu o uiszczenie wpisu sądowego od skargi

IV SA/Wa 1925/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1181/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Wr 11/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie nieprzekazania organowi odwoławczemu odwołania

IV SA/Wa 1478/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy sporządzenia aktu urodzenia

II SA/Wr 440/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę obiektu handlowo

I OZ 257/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wa 1789/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 905/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   10